site templates


E-Mutabakat Nedir?

Kurumsal Mail Adresiyle E-Mutabakat; Şirketlerin partnerleri, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla hesap mutabakatı ve cari mutabakatı online sistemi üzerinden gerçekleşen uygulamasıdır. Uygulama sadece mutabık olup olmadığını kontrol etmekle kalmaz, cari ekstresindeki farkları da bulup taraflara raporlar. Tüm muhasebe programlarıyla tam entegre çalışan sistemdir. Kaşe ve imza olmaksızın E-Mutabakat sistemi üzerinden mutabakatı onaylanan faturaların kabulü durumu; Tebligat kanununa göre herhangi bir şirketin resmi sunucularından gönderilen e-mail yanıtı en az eski gelenekteki kaşe, imza kadar bağlayıcıdır.

KEP ile E-Mutabakat: Üstelik e-Mutabakat ürünü sayesinde İş ortaklarınızın KEP adreslerine de mutabakat linkini gönderebilir, böylece e-mutbakatlarınız 1. Derece hakim yorumuna gerek kalmaksızın yasal geçerli hale gelir.

KEP ile e-Mutabakat gönderimini en ekonomik seviyede sağlayabilmek için e-mutabakat paketlerini kullanıcılarının hizmetine sunmuştur.

Rapid SSL 256 bit şifreleme ile bilgileriniz korunuyor
Veri Bütünlüğü sağlar
Yüksek Mutabakat Cevaplama Oranı
Hızlı Mutabakat Sayesinde Hızlı Nakit Akışı
Hem Zaman Hem de Kağıt Tasarrufu Sağlama
Operasyon maliyetini düşürür.
Hızlı ve kolay kullanım sunar.
Takip edilebilir / Ölçeklenebilir altyapı sunar.
Form BA, BS ve Cari Mutabakatların tek tek veya çoklu gönderilmesi
Cevapların sisteme kaydedilmesi
Mutabakat raporlarının izlenmesi
Firmaya gönderilmiş mutabakatların sisteme işlenmesi
Muhatapların ekstre veya ilişkili dosya gönderir
Resmi Muhasebe Programına tam entegrasyon sağlar

· Rapid SSL 256 bit şifreleme
· Veri Bütünlüğü Karşılıklı Eşleştirme
· Entegre Tahsilat takibi
· Excel ile Veri Alımı
· Ekstre Gönderim / Alım
· E-İmzalı Mutabakat
· Kendi Sunucunuzda Çalışan Özel Portal
· BA/BS E-Beyan
· Sınırsız Kullanıcı
· E-Fihrist ile e-posta ekleme
· Etkin Müşteri Desteği