web page


E-İrsaliye

E-Dönüşümün bir parçası olarak uygulamaya geçilen e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliğe sahip, uygulamanın elektronik ortamda düzenlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Ancak e-İrsaliye uygulamasıyla yeni bir belge ortaya çıktığı düşünülmemelidir. Kağıt irsaliye üzerinde bulunması gereken tüm bilgiler, e-İrsaliye üzerinde de yer alır. Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yer aldığı e-İrsaliye, yalnızca uygulamaya geçiş yapmış kayıtlı şirketler arasında kullanılabilecek.

Firmaların kullandığı sevk irsaliyesi yerine geçen e-İrsaliye, herhangi bir ürünü teslim alan tarafa iletilir. Malların sevki sırasında e-İrsaliyenin kağıt çıktısı araçta bulundurulur. Düzenlenen e-İrsaliyenin saklanma süresi ise yasal olarak 10 yıldır.

e-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

* Kağıt irsaliye hazırlamak için harcanan zaman, e-İrsaliye uygulaması ile minimum seviyeye iner. Bu da firmalar için zamandan ve personelden tasarruf anlamına gelir.
* Kağıt irsaliyenin basımı, hazırlanması, onaylanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi için yapılan masrafalar, e-İrsaliye ile minimum seviyeye ineceği için firmaların maddi yönden tasarruf elde etmesini sağlar.
* e-İrsaliye, elektronik ortamda aktarılacağı için alıcı ve satıcı arasındaki belge ulaştırma süresi oldukça kısalır. Bu da düzenleme, kabul, ret, kısmi kabul, iade ve yaşanacak çeşitli aksaklıkların hızlıca satıcıya iletilmesine imkan tanır.
* Geçmiş dönemlerde hazırlanan irsaliyelere ulaşım ya da denetim ve kontrol anlarında, elektronik ortamda yer alan
e- İrsaliyelere ulaşım süresi saniyelerle ölçülür.
* Hazırlanan tüm e-İrsaliyeler 10 yıl süreyle dijital ortamda arşivlenir. Bu da kağıt irsaliyelerin arşivlenmesi için harcanan zaman, mekan ve personel masrafını ortadan kaldırır.
* e-İrsaliye sistemi, firmaların muhasebe sistemlerine entegre edilebildiği için parasal giriş-çıkışların hızı artar. Ayrıca raporlama için de kolaylık sağlar.
* Kağıda basılı irsaliyeler için kesilen binlerce ağaç, e-İrsaliye sayesinde doğadaki varlığını sürdürmeye devam eder.

E-İrsaliye uygulamasından, sadece E-Fatura uygulamasına geçen mükellefler yararlanabilir. 1.1.2018 tarihide gönüllük esasına göre başlayacaktır. Zorunluluk tarihi bilahare yayınlanacaktır.

3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir;

* Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
* GİB Portalı aracılığıyla,
* Vizyon Design Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak anında kullanmaya başlayabilirsiniz.