DEsing


E-Defter Saklama

1.sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

Kendi imkanları ile e-Defter saklayan mükelleflerin; yetersiz güvenlik duvarları, virüsler, fiziksel şartlar ve siber saldırılar nedeni ile e-Defterlerinde herhangi bir harf değişikliği dahi olsa e-Defter Beratları bozulur.

E-Defter teftişlerinde orijinal gönderilen ve GİB’den onaylayan beratlar üzerindeki imza değeri, teftiş esnasında alınan beratların imza değerinden farklı olursa e-Defterlerin geçmişe yönelik yönelik incelenme sebebidir.

Neden E-Defter Yasal Saklama

* GİB’den aldığı yetki ve BTK standartlarına uyumluluğu ile lisanlı saklamacı kuruluş
* E-Defterlerin asal süresi (10 Yıl) boyunca İstanbul, Ankara’da yedeklemeli sistemde saklanması
* E-Defterlerin 3DS 32 bit şifreleme teknolojisi ile korunması
* E-Defter içeriklerini değiştirilmez ve silinmez sunucularda saklanması
* Mükelleflerin 10 yıl boyunca çevrimiçi erişimine açık olması